• Home
  • >
  • Kosten advocaat

Kosten

Gratis oríënterend gesprek

Ons kantoor biedt de mogelijkheid van een gratis oriënterend gesprek van maximaal een half uur. Tijdens dat half uur bespreken we met u wat er aan de hand is en of we iets voor u kunnen betekenen. Hierbij bekijken we uiteraard ook of we uw zaak zinvol en/of kansrijk vinden. Voor dit eerste half uur brengen wij geen kosten in rekening.

Als wij uw zaak daarna in behandeling nemen, informeren we u meteen over de te verwachten kosten, zodat u weet waar u aan toe bent. U ontvangt hiervan ook een schriftelijke bevestiging.

Dienstverlening tegen een redelijk uurtarief

Voor degenen, die de kosten zelf moeten dragen, hanteren wij een redelijk en concurrerend uurtarief. Wij brengen geen aparte toeslag voor algemene kantoorkosten in rekening. 

Gesubsidieerde rechtsbijstand

We gaan altijd na of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als dat het geval is, betaalt de overheid een deel van de kosten. U hoeft alleen een eigen bijdrage te voldoen, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u terecht op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Gerechtelijke procedure 

Als wij voor u een procedure aanhangig maken, moet u rekening houden met bijkomende kosten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten. 

Inkomen op bijstandsniveau

Wanneer u een inkomen hebt op bijstandsniveau, kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van de eigen bijdrage en de griffierechten. U hoort van ons hoe en wanneer u dat kunt doen.

Bloemendalsestraat 21
3811 EP AMERSFOORT
Telefoon: 033-4727400
Fax: 033-4756767

www.huisman-rawee.nl

mail@huisman-rawee.nl