Mieke Huisman

Sociale zekerheid/uitkeringen

(WIA/WAO, Wajong, WW, PW (bijstand), WMO, zorgverzekering, AOW, enz.)

Het sociaal zekerheidsrecht is een rechtsgebied waar bijna iedereen wel eens mee te maken heeft. U kunt arbeidsongeschikt worden of werkloos. U kunt aangewezen raken op een bijstandsuitkering. Het kan ook gaan om de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of om een conflict over uw persoonsgebonden budget (PGB). 

De sociale wetgeving is erg ingewikkeld en verandert voortdurend. Bovendien voert de overheid ingrijpende bezuinigen door en worden de regels steeds strenger. Zo komen veel minder mensen in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Bij overtredingen van de uitkeringsvoorschriften worden hoge boetes opgelegd en veel uitkeringsgerechtigden hebben het gevoel te worden benaderd als mogelijke fraudeur, terwijl hun situatie toch al niet gemakkelijk is.

In alle gevallen staat u als eenling tegenover een machtige, bureaucratische instantie, zoals het UWV, de gemeente of de zorgverzekeraar. Die instantie kan ingrijpende beslissingen nemen met grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Het is belangrijk dat u dan wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat, die snel en adequaat kan reageren. 

Uw zaak is in vertrouwde handen bij mr. Mieke Huisman. Zij behandelt al meer dan dertig jaar zaken op dit terrein en is lid van de SSZ, de specialisatievereniging voor Sociaal Zekerheidsrecht Advocaten.

Bloemendalsestraat 21
3811 EP AMERSFOORT
Telefoon: 033-4727400
Fax: 033-4756767

www.huisman-rawee.nl

mail@huisman-rawee.nl