familierecht

Personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gaat het om de persoonlijke relaties tussen mensen. De afwikkeling hiervan gaat dikwijls met emoties gepaard. Soms gaat dat zo ver dat de emoties een redelijke afwikkeling ernstig belemmeren. Mr. Mieke Huismanmr. Henk Rawee en mr. Jildou Kemper hebben veel ervaring op dit terrein en zijn bij uitstek geschikt om u hierbij te begeleiden.

U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor:

  • Echtscheidingsprocedures en scheidingsmediation (bemiddeling)
  • Verbroken samenwoning
  • Ouderlijk gezag
  • Ouderschapsplan
  • Zorg- en contactregeling (omgangsregeling)
  • Alimentatie
  • Boedelscheiding(ook afwikkeling huwelijkse voorwaarden)
  • Verdeling van opgebouwde pensioenrechten
  • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
  • Vervangende toestemming afgifte paspoort minderjarigen

Onze aanpak in een echtscheidingsprocedure

Allereerst brengen wij, samen met u, de situatie goed in kaart. We bespreken zaken als het ouderschapsplan, kinderalimentatie, partneralimentatie, wat er moet gebeuren met de echtelijke woning en hoe de boedelscheiding moet worden afgewikkeld. Daarna brengen we uw partner schriftelijk op de hoogte van de naderende procedure en zetten deze procedure vervolgens bij de rechtbank in gang. Tegelijkertijd onderzoeken wij of het mogelijk is om in overleg met (de advocaat van) uw partner goede afspraken te maken. In dat geval kan de procedure sneller worden afgerond. Als partijen geen overeenstemming bereiken, zal de rechtbank een zitting bepalen om de geschilpunten te bespreken. Wij zullen u natuurlijk naar die zitting vergezellen om uw zaak te bepleiten. Daarna volgt de beslissing door de rechter.

Onze aanpak in familierechtelijke zaken

Ons uitgangspunt is om eerst te zoeken naar oplossingen waarin alle partijen zich kunnen vinden. De ervaring leert dat beide partijen hier baat bij hebben. Zij kunnen hun geschil dan op een redelijke manier en binnen een redelijke termijn afsluiten, zonder tijdrovende en kostbare procedures.

Zijn er ook kinderen betrokken, dan hechten we grote waarde aan hun belangen. Zij moeten zo min mogelijk de dupe worden van de vaak toch al moeilijke situatie. Ook de wetgever vindt dit erg belangrijk. Daarom zijn ouders verplicht om bij een echtscheiding of verbroken samenwoning een ouderschapsplan te maken. Daarin staan afspraken over de manier, waarop zij na de scheiding de opvoeding en verzorging van de kinderen zullen regelen.

Helaas lukt het niet altijd om in overleg tot goede afspraken te komen. En soms is gewoon sprake van een weigerachtige tegenpartij, die niet aan zijn of haar verplichtingen wil voldoen. Dan is een gerechtelijke procedure onontkoombaar. Ook in dat geval staan wij u met raad en daad terzijde en doen we er alles aan om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

Scheidingsmediation

Bloemendalsestraat 21
3811 EP AMERSFOORT
Telefoon: 033-4727400
Fax: 033-4756767

www.huisman-rawee.nl

mail@huisman-rawee.nl